Marcin Skupiński
callforfilms@oczyiobiektywy.art.pl

Adres korespondencyjny:

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
ul. Żurawia 4,
00-503 Warszawa

fax (0 22) 553-16-12

(przesyłki i faksy prosimy opatrywać dopiskiem "Oczy i Obiektywy")