Koordynatorka przeglądu
Olga Gładykowska
o.gladykowska@gmail.com

Zgłoszenia filmów
Marcin Skupiński
callforfilms@oczyiobiektywy.art.pl

Promocja przeglądu
Agnieszka Zdancewicz
promocja@oczyiobiektywy.art.pl
tel. 508083969

Wydarzenia towarzyszące
Joanna Baczko i Magdalena Gajewska
eventy@oczyiobiektywy.art.pl

Adres korespondencyjny:

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
ul. Żurawia 4,
00-503 Warszawa

fax (0 22) 553-16-12

(przesyłki i faksy prosimy opatrywać dopiskiem "Oczy i Obiektywy")